Kompanija BH Passport DMC osnovana je 2009. godine sa sjedištem u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Osnivač i vlasnik je Mr. Sead Krupalija sa preko 40 godina iskustva u turizmu, koje je sagradio temelje BH Passport-a. Ukazano povjerenje klijenata i partnera širom svijeta doprinijelo je da kompanija svih prethodnih godina uspješno posluje. Kontinuirano ulaganje u razvoj i obogaćenje ponude imperativ je naše kompanije. Trenutno, BH Passport ima 9 uposlenih radnika koji predstavljaju jednu od temeljnih vrijednosti kompanije.

Naša vizija

Regionalni lider u segmentu turizma!
Naša vizija pomaže nam da odredimo pravac razvoja i konačan cilj. Ona odražava našu težnju da budemo najbolji u svemu što radimo. Temelj je svega što predstavljamo kao kompanija. Naša vizija i vrijednosti utiču na izbore i odluke koje naši zaposleni donose svakoga dana.
Tri osnova segmenta poslovanja

Avio karte

BH Passport je akreditovani IATA (International Air Transport Association) agent. 

Prodaja i rezervacija avionskih karata se vrši kroz rezervacioni sistem AMADEUS GDS u kome su zastupljene mnoge aviokompanije, te je kroz njega moguća prodaja karata za 440 avio prevoznika. Prodajna mreža koja je povezana na Amadeus broji blizu 100.000 agencija, uključujući i mnoge online agencije, a koristi se u 195 zemalja svijeta. Pored pomenutnog sistema prodaje potpisnici smo direktnih ugovora sa značajnim brojem aviokompanija što nam omogućava dodatnu konkurentsku prednost u oblasti grupnih putovanja, posebnih zahtjeva klijenta, te ugovaranja incentive stimulativnih programa. Tri od devet uposlenika su licencirani IATA agenti sa svim pripadajućim kvalifikacijama stečenim kroz stručno obrazovanje.

Turistički aranžmani - outgoing turizam
Kreiranje individualnih putovanja "prema želji putnika" naša je specijalnost u oblasti outgoing turizma. Pored individualnih putovanja naša ponuda uključuje i grupna putovanja iz vlastite i subagentske mreže, krstarenja, Spa & Wellnes ponude.
Kao poseban segment naše ponude izdvojili bismo poslovna putovanja i kongresni turizam. Pored direktnih kontakata i saradnje sa partnerima koristimo i poznate globalne platforme za rezervaciju smještaja u provjernim hotelima širom svijeta kao što su: Go Global, Hotels Pro - Global Travel Wholesaler, Met Global, Vanilla Booking Wholesaler. Na ovaj način imamo mogućnost rezervacije hotelskog smještaja u 208 zemalja svijeta u preko 200.000 smještajnih objekata.

Turistički aranžmani - incoming turizam, dovođenje stranih gostiju u Bosnu i Hercegovinu i regiju Balkana

Fokus našeg poslovanja je specijalizacija u incoming / receptivnom turizamu. Bazirani na višegodišnjem iskustvu i ostvarenim rezultatima našeg tima u segmentu receptivnog turizma, saradnju realizujemo sa razgranatom mrežom: preko 500 partnera i dobavljača na tržištu Bosne i Hercegovine i Balkana, a koji uključuju: hotele, vile i apartmane, restorane, prevozničke firme, stručne turističke vodiče, kongresne kapacitete, dobavljače opreme, proizvođače izlagačkih štandova, prevodioce, muzeje, galerije itd. Sve navedeno omogućava da BH Passport bude pouzdan partner na svakoj destinaciji.
U dijelu receptivnog turizma izdvojili bismo medicinski turizam. Ugovori sa klinikama i sa banjama specijalizovanim za liječenje određenih bolesti omogućavaju nam da uspješno realizujemo ove vrste programa.

U dosadašnjem radu u segmentu incominga izdvojili bismo rad sa Libijskom aviokompanijom u periodu od 2009 do 2011 godine sa kojom smo realizovali direktan let Tripoli-Sarajevo-Tripoli, te napravili turističke i medicinske pakete za dovođenje gostiju u BiH. Preko 5.000 gostiju posjetilo je BiH na ovaj način. Od 2009. godine do danas, poslujemo i sarađujemo sa tržištima Bahreina, UAE, Turske, Njemačke, Austrije, Albanije, Makedonije, Malezije i dr, a kontinuirano razvijamo programe za nova tržišta.

Partneri: