KORISNE INFORMACIJE ZA SVE KOJI PUTUJU U HRVATSKU

 

Poštovani putnici,

Obavijest I instrukcije za putovanja u Republiku Hrvatsku dostavljamo u nastavku:

Stranim državljanima koji imaju dokaz o plaćenom smještaju ili rezervaciju za apartman/hotel, zakup prostora u kampu, rezervaciju parcele u kampu, najam turističkog broda ili jedrilice, uplaćeni ili dogovoreni turistički obilazak Republike Hrvatske kao i čitav drugi spektar turističkih aktivnosti, dozvoljava se ulazak u Republiku Hrvatsku. Prilikom ulaska u Hrvatsku ne određuje se mjera samoizolacije već se moraju pridržavati preporuke i upute HZJZ koje će svaki gost dobiti na graničnom prijelazu.

Kako bi se smanjile gužve na graničnim prijelazima i skratilo vrijeme čekanja za prelazak državne granice koje će biti produženo u odnosu na graničnu kontrolu proteklih godina, zbog prikupljanja dodatnih podataka, preporučujemo svim našim putnicima, koji namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj da unaprijed dostave svoje podatke putem web stranice entercroatia.mup.hr.

Za sve naše klijente nudimo asistenciju pri popunjavanju prijave na web stranici entercroatia.mup.hr.

Uz rezervaciju izdajemo printani Voucher koji je potrebno imati pri prelasku granice.

Za prijavu potrebno je dostaviti podatke koji su navedeni u nastavku.

Potrebno je odrediti ko je Nositelj putovanja. Nositelj putovanja je osoba koja dostavlja podatke za sve osobe u vozilu.

Nositelj na svoju mail adresu dobiva sve potrebne informacije vezano za boravak u Republici Hrvatskoj.

Potrebni podaci:

 • E-mail adresa nositelja putovanja za potvrdu da je prijava izvršena, na koju će putnik dobiti sve potrebne informacije o boravku u RH,
 • E-mail adrese svakog od putnika
 • Broj mobitela nositelja putovanja i svih putnika
 • Datum rođenja nositelja putovanja i svih putnika,
 • Vrsta dokumenta koji se pokazuje na granici za nositelja putovanja i svih putnika (pasoš),
 • Serijski broj dokumenta koji se pokazuje na granici za nositelja putovanja i svih putnika,
 • Država izdavanja dokumenta za nositelja putovanja i svih putnika,
 • Državljanstvo nositelja putovanja i svih putnika,
 • Odgovor na pitanje: Da li ste preboljeli COVID-19? (DA/NE) za nositelja putovanja i svih putnika,
 • Putovanje u zadnjih 14 dana? (DA/NE) za nositelja putovanja i svih putnika,
 • Mjere samoizolacije/karantena u zemlji prebivališta? (DA/NE) za nositelja putovanja i svih putnika,
 • Jeste li bili u kontaktu s osobom koja je preboljela COVID-19 unazad 14 dana? (DA/NE) za nositelja putovanja i svih putnika,
 • Vrsta smještaja: turistički smještaj, vlastita nekretnina, vlastito plovilo, vlastito kamp vozilo/prikolica, poslovni objekat
 • Naziv smještaja
 • Adresa smještaja
 • Datum boravka: od – do
 • *Pristajem da se moji podaci i informacije koje sam unio u obrazac koriste u svrhu najave dolaska u RH te u svrhu dostave informacija o mjerama zdravstvene zaštite i u slučaju potrebe kontaktiranja epidemiologa.
 • *Osim predočenja putnih isprava, pri prelasku granice RH potrebno je tijekom boravka uz sebe imati dokumentaciju kojom potvrđujete rezervaciju turističkog smještaja ili Voucher turističke agencija.
 • *Obrazac/najava je ispravna ukoliko pri prelasku granice pokažete na uvid isti dokument koji ste naveli u obrascu

 

Vaš BH Passport

 

 

Nova usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo!

Moj kofer je siguran! Usluga zaštite kofera

Štiti od:

 • Krijumčarenja i krađe
 • Ogrebotina
 • Vremenskih nepogoda
 • Slučajnog otvaranja
 • Dodatne prednosti:
 • Laka identifikacija prtljaga

Voucher od 10 KM za zastitu Vašeg kofera možete kupiti u agenciji BH PASSPORT.

 


Informacija preuzeta sa http://mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Informacije o viznom režimu za građane BiH, kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

 

 

 


Prelazak državne granice za državljane BiH

Informacija preuzeta sa http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21 

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Članom 8. stav (2) Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik BiH", br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja..

Nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, koju je ovjerio nadležni organ ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоljеtne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz sаglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Izuzеtnо, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

 • a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
 • b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
 • c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
 • d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbаvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе sаglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоstrаnstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа sаglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih оrgаnа držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, pа zаtо prеpоručuјеmо dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

 

 

 


Korisni savjeti putnicima

Informacija preuzeta sa http://www.sarajevo-airport.ba/tekst.php?lang=bos&id=12&kat=2&sub_kat=0

Nakon što se registrujete za let, može biti veoma korisno da na brzinu pogledate u svoju kartu i provjerite da li imate odrezak za predati prtljag i odgovara li broju komada prtljaga koji ste registrovali

- Upamtite kako Vaš prtljag izgleda i koje je boje. Ovo je izuzetno bitno za one komade prtljaga koje ste možda posudili od nekoga za svoje putovanje.

 - Ne pakujte hranu, lomljive boce ili kvarljivu robu. Stalno imajte na umu šta bi se desilo ukoliko bi se takve stvari držale u skladištu i po nekoliko sedmica.

- Avioprevoznik preuzima odgovornost samo za registriranu prtljagu, tj. prtljag registriran na šalteru za registraciju za koji je putnik dobio odgovorajući prtljažni privjesak. Za ručni prtljag odgovara putnik.

- Veoma bitne i prijeko potrebne stvari koje trebate da nosite kao što su lijekovi, mali darovi koji su Vam veoma dragi, rukopis Vaše knjige ili jedinu kopiju Vaše diplomske teze bi trebalo da čuvate u vašem ručnom prtljagu.

- Stoga, još kod kuće pojedinačno obilježite svaki komad prtljaga tako što ćete na njega upisati Vaše ime, prezime i adresu. Neće biti na odmet ukoliko upišete i naziv hotela u kojem ćete odsjesti i termin (kao privremena adresa). Nijedna informacija nije suvišna kada se traga za izgubljenim prtljagom

- Da biste ubrzali proceduru prolaska sigurnosne kontrole i samim tim izbjegli zadržavanje, poželjno je da prije prolaska u plastične posude odložite sve metalne i električne predmete, novčanike, kovanice, satove, ključeve, kaiševe, mobilne telefone, kišobrane, kapute i jakne.

-Prije nego što krenete na put informišite se o situaciji u zemlji u koju namjeravate putovati. Na web stranici MIP-a (www.mvp.gov.ba) dobit ćete sve potrebne preporuke za putovanje, informacije o pasošima i vizama, liste ambasada i ostale korisne informacije.

- Posljednja, ali ne i manje bitna stvar je da svoj prtljag nikada ne ostavljate bez nadzora

NAPOMENA: Na letovima LH Grupacije (Lufthansa-Austrian Airlines) predati prtljag ne smije sadržavati alkoholna pića sa preko 70 % sadržaja alkohola. Putnicima u predatom prtljagu je dozvoljeno unijeti alkoholna pića sa 24 % alkohola, kao i alkoholna pića sa 24-70 % sadržaja alkohola ukoliko su u originalnom fabričkom pakovanju.

 

 

 


O prijevozu životinja preko granice.
Koji su dokumenti potrebni da bi životinje prešli granicu (kopnenu) ili putovali avionom?

Informacija preuzeta sa http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH, trebalo bi da ste upoznati o sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

U putničkom saobraćaju putnicima je zabranjeno da unose i iznose pojedinu robu. Međutim, prema važećim propisima koji reguliraju tu oblast, moguće je prenositi preko granice istu samo uz posjedovanje propisanih dozvola ili i u propisanoj količini, a to se prvenstveno odnosi na:

 • robu komercijalnog karaktera,
 • oružje, municiju i eksploziv (sportsko, lovačko, vojno),
 • kulturna dobra, antikvitete i umjetnička djela od historijskog i drugog značaja,
 • opojne droge, prekursore, otrove i druge opasne materije,
 • efektivni strani novac, vrijednosne papire i vrijednosnice,
 • zaštićene biljne i životinjske vrste,
 • lijekove,
 • žive životinje uključujući kućne ljubimce,
 • bilje,
 • materijale čiji je sadržaj štetan uticaj za dobro i interese zemlje.

Uvjeti u vezi sa zdravljem životinja za nekomercijalni uvoz kućnih životinja u Bosnu i Hercegovinu i provoz preko njezinog teritorija, kao i pravila koja se primjenjuju na nadzor takvog kretanja propisani su Pravilnikom o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 34/12).

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

kućne životinje, i to: pse, mačke, pitome vretice, beskičmenjake (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemce, gmazove, sve vrste ptica (osim peradi) i sisare: glodare i domaće kuniće koji se uzgajaju ili drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.

Nekomercijalno kretanje je kretanje kućnih životinja čiji broj ne prelazi pet životinja prilikom uvoza ili provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine u pratnji njihovih vlasnika ili osobe koju je ovlastio vlasnik, a čiji uvoz ili provoz nije komercijalnog karaktera.

Za prelazak državne granice kućnih životinja neophodno je posjedovanje pasoša, a to je bilo koja isprava koja omogućava jasnu identifikaciju kućne životinje i koja uključuje stavke koje omogućuju provjeru njenog statusa.

Prilikom uvoza ili provoza psi, mačke i pitome vretice smatraju se identificiranim ukoliko nose:

a) jasno čitljivu tetovažu ili

b) sistem elektronske identifikacije (transponder).

Bez obzira na sistem identifikacije, neophodno je naznačavanje pojedinosti o imenu i adresi vlasnika životinje.

Kućne životinje moraju biti popraćene pasošem koji je izdao veterinar ovlašten od nadležnog organa države izvoznice, kojim se potvrđuje da je nad životinjom provedena validna vakcinacija protiv bjesnoće.

Kako bi se osiguralo da su kućne životinje, koje se uvoze na područje Bosne i Hercegovine ili provoze iz zemalja, podvrgnute identifikaciji, poduzimaju se sljedeće mjere:

a) ukoliko ima pet ili manje životinja, pregled popratne dokumentacije i utvrđivanje identiteta kućnih životinja provode službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na odobrenim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini;

b) ukoliko ima više od pet životinja, uvoz je moguć samo na osnovu rješenja o nepostojanju zdravstveno-veterinarskih smetnji za uvoz koje izdaje Ured za veterinarstvo.

Prilikom uvoza ili provoza vlasnik ili osoba odgovorna za kućnu životinju službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH odgovornim za nadzor predočit će pasoš ili veterinarsko-zdravstveni certifikat kojim potvrđuje da životinja udovoljava uvjetima uvoza ili provoza.

Iz navedenog može se zaključiti da GPBiH nema nadležnost u vezi s kontrolom, pregledom dokumentacije kućnih ljubimaca prilikom prelaska granice.

Također, preporučujemo da se putnik informira o uvjetima prelaska i unosa robe za određenu državu sa obzirom na to da i u okviru EU predmetni propisi nisu identični.

 

 


 

Partneri: