BH PASSPORT

Radićeva 3
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

INFO telefon

tel: +387(0) 33 721 636

TURISTIČKI ARANŽMANI

tel: +387(0) 33 721 630
tel: +387(0) 33 721 632

AVIO KARTE

tel: +387(0) 33 721 633
tel: +387(0) 33 721 634

FAX

fax: +387(0) 33 721-631

e-mail: info@bhpassport.ba

RADNO VRIJEME

Zimski period

Ponedeljak – Petak 08:00h – 18:00h
Subota 09:00h – 12:00h

Ljetni period

Ponedeljak – Petak 08:00h – 19:00h
Subota 09:00h – 13:00h

Nedelja – ne radimo

 

 

Partneri: